Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Додаток 3
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата: (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично  генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

Реєстраційний номер 8364 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність «Реконструкція вул. І. Миколайчука (від вул. Полтв’яної до перетину вулиць проектованої 1 з вул. Миколайчука – проектованою 2)» у м. Львові». Адреса об’єкту будівництва: вул. І. Миколайчука (від вул. Полтв’яної до перетину вулиць проектованої 1 з вул. І. Миколайчука – проектованою 2), м. Львові. Реконструкцією передбачено: будівництво трамвайної колії (ліворуч та праворуч від осі вулиці) на суміщеному полотні з проїзною частиною з влаштуванням смуг громадського транспорту; влаштування зупинок громадського транспорту; влаштування по одній смузі руху нерейкового транспорту для кожного напрямку; будівництво двосторонніх велосипедних доріжок шириною 2,5м по обидві сторони вулиці; влаштування тротуарів шириною не менше 3,0м; влаштування громадських просторів, місць для активного відпочинку та природоорієнтовані рішення з благоустрою території; влаштування транспортно – пересадкового вузла поруч з перехрестям вулиць проектованої 1 з вул. І.Миколайчука – проектованою 2; будівництво диспетчерського пункту та приміщень для обслуговування орієнтовною площею 20 м. кв, в межах транспортно – пересадкового вузла; будівництво тягової підстанції з не менше 3 силових агрегатів (2 – основних і 1 – резервний), загальною потужністю не менше 3 000 кВА. Межі проектування розташовані в зоні транспортної інфраструктури. Орієнтовна площа ділянки проектування становить – 193000м.кв. Довжина ділянки проектування становить 2,615км. Довжина трамвайних колій (в одну нитку) орієнтовно 5500м. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЬВІВАВТОДОР” 05523814 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПАСІКИ ГАЛИЦЬКІ, будинок 7 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул.Стрийська, 98, м. Львів, 79026 envir@loda.gov.ua (032) 238-73-83 Сорока Назарій Любомирович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності № 3038-VI від 17.02.2011 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення
Громадські слухання відбудуться:

1 Дата та час: 08.07.2024 11:00;
1
Лінк: https://meet.google.com/ess-tuwc-bne;

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення Громадські слухання відбудуться (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026 envir@loda.gov.ua (032) 238-73-83 Сорока Назарій Любомирович (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026 envir@loda.gov.ua (032) 238-73-83 Сорока Назарій Любомирович (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 521 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 
Львівська міська рада управління екології та природних ресурсів Адреса: Україна, 79008, Львівська обл., Львівський р-н, м.Львів, вул.Гуцульська, 9 поверх 1, 2 тел.: (0322)975-982, e-mail: eko.lviv@ukr.net Дата: з 21.06.2024 року Контактна особа – Марта Тимчишин (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023