ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОРНАЛЬНИХ ДАНИХ​

Поставивши позначку на сторінці реєстрації цього Сайту в пункті «Я згоден на обробку моїх персональних даних, повідомлений про збір та обробку моїх персональних даних, та ознайомлений з моїми правами згідно положень чинного Законодавства України про обробку персональних даних та ЗУ «Про захист персональних даних»:

1) Я визнаю повну згоду з наведеними нижче умовами. Дана Згода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів, інтернет-ресурсів, що належать чи використовуються ЛКП “Львіавтодор” у своїй господарській діяльності. Я надаю дану згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в чинній редакції на обробку моїх особистих персональних даних у розумінні цього закону за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних.

Мене ознайомлено з метою (обробки та зберігання для виконання цілей з надання послуг клієнтам, систематизацію процесів виконання послуг та забезпечення оперативного виконання послуг.

Послугам в даному контексті є цивільно-правових відносин, здійснення розрахунків за проїзд у міському пасажирському транспорті Львівської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України в тому числі Податкового кодексу України і умовами обробки персональних даних, а також місцем зберігання і обробки персональних даних за юридичною адресою ЛКП «Львівавтодор» та у хмарному середовищі за договорами із провайдерами, що визначені в основних положеннях про обробку персональних даних.

Я розумію та даю згоду на користування цим сайтом та іншими сервісами ЛКП «Львівавтодор», останнім буде здійснюватися збір та обробка персональних даних пов’язаних з ідентифікацією, авторизацією, відновленням паролю, надсиланням мені інформаційних матеріалів, а також отримання моїх анкетних персональних даних, в тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, місце отримання товарів, телефон, електронна адреса, вік, файли cookies, ір-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів. Я згодний з тим, що ЛКП «Львівавтодор» використовує мої дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, наявними пільгами, іншими даними; для проведення статистичних досліджень будь-якими іншими способами.

2) Я надаю ЛКП «Львівавтодор» право передати базу персональних даних або її частину, до якої включені мої персональні дані, третім особам без повідомлення мене про це у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з ЛКП «Львівавтодор»; іншим користувачам сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на сервісі передбачено відповідний функціонал. 

3) Я розумію та погоджуюсь що під час користування цим сайтом, на інтернет-сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, мої персональні дані. Такими інтернет-ресурсами можуть бути системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад Google Analytics) соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook) системи банеропоказів (наприклад, AdRiver) інші ресурси

4) Я підтверджую що мені відомі права щодо захисту персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

5) Я підтверджую, що я ознайомлений з основними положеннями про обробку персональних даних власнику та/або ЛКП “Львівавтодор” для оброблення з метою, передбаченою даною Згодою;  розміщеними на цьому сайті.